Utbud - Finansiering

Numera är det långt ifrån självklart att företaget skall äga sina truckar. Olika företag har olika önskemål när det till exempel gäller likviditetsbehov, avskrivningsbehov, bindning av kapital, nyckeltalen i balansräkningen med mera, vilket i sin tur leder fram till att hitta en lämplig finansiering.
Det finns många fördelar med att välja någon form av hyresavtal istället för köp. Man vill inte äga, man kanske bara har behov av truck en kortare tid, man vill ha kontroll på sina kostnader med mera.

Det finns några olika former av finansieringslösningar och hyresavtal:

  • Kontantköp
  • Avbetalning
  • Leasing, finansiell- eller operationell
  • Rental, oftast tre eller fem år
  • Korttidshyra
  • Långtidshyra där kunden vid köp under hyrestiden får räkna sig en del av betalda hyror tillgodo som delbetalning.

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera vilket alternativ som passar just ditt företag bäst. Vi kan tillsammans med vårt finansbolag utlova en mycket attraktiv finansiering.