Truckutbildning

Håkanssons Truck erbjuder grundutbildning för truckförare som ger kunskaper och färdigheter i att på ett säkert och effektivt sätt framföra en truck och hantera gods. Kursen innehåller även tillsyn, praktiska körövningar, säkerhetsfrågor samt andra nödvändiga moment, allt enligt truckläroplan 10 (TLP10). Utbildningen anpassas efter era behov och kan byggas på för de trucktyper ni har behov av att framföra. Efter genomförd och godkänd utbildning erhåller varje förare ett förarbevis, eller även kallat truckkort.