Håkanssons truck

Affärsidé
Håkanssons Trucks kunder omfattar alla och utesluter ingen som är i behov av våra tjänster. Vi erbjuder våra kunder service och reparationer på truckar, batterier, entreprenadmaskiner, liftar och lyftbord. Vi har även försäljning och uthyrning av utrustning, truckar och batterier.
Vi ska ha en ständig utveckling av vår kompetens. Våra kunder ska uppfatta oss som lättillgängliga, kunniga och flexibla. Vid akuta servicebehov ska vi kunna komma inom fyra timmar och målet är att minimera så väl kostnaden som stilleståndstiden för vår kund. Den servicenivån håller vi idag och den tryggheten vill vi ge våra kunder även i fortsättningen.

Verksamhet
Vår styrka är vår snabbhet och tillgänglighet. Vi täcker snabbt Skåne och inom max fyra timmar kan vi vara på plats hos kunden. Våra sju servicebilar är utrustade med vad som behövs för att klara en akut reparation. Större delen av felen lagar vi på plats hos kunden. Vid svårare fel kan vi ta in truckarna till vår verkstad i Malmö. Vi gör service och reparationer på alla typer av el-, gasol- och dieseltruckar, på entreprenadmaskiner, liftar och lyftbord.

Vi är återförsäljare för Manitou i Skåne

Miljö
Vår målsättning är att arbeta miljövänligt. I hanteringen av farligt avfall använder vi oss av LOTS Miljösystem. Det är ett unikt system för insamling av farligt avfall. Det är ett flexibelt, miljöriktigt och prisvärt system.

Historia och nutid
- Vi har djupa rötter i Malmös verkstadshistoria

Håkanssons bildades 1947 av bröderna Folke och Yngve Håkansson. Den huvudsakliga verksamheten var tillverkning av gengasaggregat samt reparation av dåvarande Malmö Taxis bilar. Man tillverkade även ett 70-tal midgetbilar under namnet EFFYH varav en del exporterades till USA. Ett antal av EFFYH racern körs fortfarande framgångsrikt i veterantävlingar runt om i vårt land.
I slutet på 1940-talet när den första trucken kom till Malmö och Kockums Varv blev Håkanssons involverade i denna nymodighet och nu, drygt 70 år senare, är service och truckar fortfarande vår huvudsakliga verksamhet.

Håkanssons Truck AB ägs idag av Tomas Johansson och Patrik Andersson

- Vi arbetar med att odla våra kundrelationer, båda gamla som nya. Vi vill vara ett självklart val för de kunder som vill ha en trygg leverantör för både service, reparationer och köp av truckar.